Legekontoret 11.02.2021

Timebestilling

Det har ikke blitt lagt ut mulighet for å velge time i kalender på våre hjemmesider/helsenorge enda, men det kommer. Det vil da i første omgang kun bli mulighet for bestilling av video- og telefontime.