Viktig informasjon

Legekontoret

Dr.HOLANGER PERMISJON

Fra 1.mars har dr.Holanger ett års permisjon fra legekontoret.

Frem til 1.mai er det dr.Christine Valan som vikarierer mandag til onsdag, deretter kommer Tobias Resell Martens og vikarierer hver dag for resten av perioden.