Viktig informasjon

Legekontoret

Dr.HOLANGER PERMISJON

Fra 1.mars 2022 har dr.Holanger permisjon fra legekontoret. Han er tilbake etter 1.mai 2023-

Tobias Resell Martens er hans vikar.