Legekontoret

Kø hos fastlege og legevakt? Syke barn?

Her er viktige råd om hva du bør gjøre

Helsetjenestene er under press, mange er syke og det handler ikke bare om korona. Hvordan bør du forholde deg dersom noen i familien din blir syk? Når kontakter du lege? Hva skal du være oppmerksom på? Hva gjør du dersom det er kø hos fastlegen eller på legevakta? Her er kommuneoverlegens råd.

Vinter er infeksjonssesong. Og situasjonen er ekstra krevende i år fordi smitteverntiltakene de siste to sesongene har skånet oss mot sykdom. Derfor er mange ekstra mottakelige for infeksjoner nå.

Dette legger ekstra press på helsetjenestene våre og gjør at vi trenger din hjelp til å sikre at de som har størst behov for vurdering hos fastlege eller legevakt kan prioriteres.

Det er imidlertid viktig å understreke at de som trenger øyeblikkelig hjelp, selvsagt skal oppsøke legevakt og fastlege for nødvendig hjelp.

Ved alvorlige symptomer som f.eks. brystsmerter, pustevansker, lammelser eller plutselig alvorlig hodepine skal du umiddelbart ta kontakt med helsevesenet.

Du må kanskje vente

Fastlegen din og legevakta har svært travle dager og kan i perioder måtte prioritere hvilke pasienter de tar inn. Alvorlige helseplager går foran lettere plager og nyoppståtte plager foran planlagte kontroller. Vær forberedt på at fastlegen din kan være nødt til å utsette planlagte kontroller. Det vil i perioder kunne være lengre ventetid på telefon og på ordinære timer som ikke haster.

Mange milde helseplager går over av seg selv og trenger ikke vurderes av lege. Dette gjelder også de fleste luftveisinfeksjoner, men du bør testes for å utelukke covid-19. Du kan få gode råd om hva du bør gjøre ved ulike sykdommer og symptomerpå helsenorge.no.

Forholdsregler på legekontor eller legevakt

● Ta alltid koronatest før du oppsøker legesenteret dersom du siste 10 dager har fått nye luftveissymptomer. Hurtigtest må tas samme dag som legebesøket. Tester kan hentes gratis på Leutenhaven teststasjon eller kjøpes på apotek.

● På legevakta er det mulig å teste seg når du kommer.

● Husk at munnbind er påbudt på legekontor og legevakt for personer over 12 år med mindre det er helsemessige grunner til at du ikke kan bruke det.

Syke barn

Når barn blir syke skaper dette ofte bekymring. Men i de aller fleste situasjoner trenger ikke barnet annen oppfølging enn det foreldrene selv kan gi:

● Gi barnet rikelig med drikke

● La barnet være lett påkledd ved feber

● Vurder nesespray ved tett/ rennende nese (eventuelt morsmelk)

● Hold barnet hjemme fra barnehage/skole, og vær hjemme til barnet er i bedring og test gjerne for covid-19, men barn skal ikke tvinges til test.

● Febernedsettende medisin som Paracet kan brukes dersom barnet er smerteplaget eller så slapp at det ikke drikker. Febernedsettende gjør ikke barnet fortere frisk.

● Hvis hoste/luftveisplager: Forsøk å la barnet ligge med hevet overkropp om natten

● Ved pustebesvær: Opptre rolig og trøst barnet. Hvis falsk krupp/ astma: la barnet sove i et kjølig soverom, ta gjerne barnet ut i kald frisk luft ved anfall.

● Ved HØY FEBER (over 40 grader):

○ Du bør vekke barnet et par ganger i løpet av natten og sjekke at du får god kontakt

○ Vær spesielt oppmerksom på utslett i form av bloduttredelser, små rødfiolette prikker som ikke blir borte når du presser siden av et gjennomsiktig kjøkkenglass mot huden

○ Slike utslett eventuelt sammen med sløvhet, oppkast, hodepine og nakkestivhet kan være tegn på alvorlig sykdom. Kontakt i så fall lege straks.

Søk råd hos fastlege eller legevakt dersom barnet ditt:

● har redusert allmenntilstand, virker slapp og ikke orker å spise/drikke

● har feberkramper

● er så plaget at det har behov for febernedsettende (f.eks. Paracet) lenger enn 2-3 dager

● strever med å få luft og /eller puster raskt, evt også hoste

● hvis tilstanden forverres eller ikke bedres som forventet

Vær særlig oppmerksom dersom barnet ditt er

● tre måneder eller yngre og har feber

● under to år og har symptomer som kan gi mistanke om nedre luftveisinfeksjon med RS virus: Rask og anstrengt pust, slapphet og utmattelse og problemer med å hoste opp slim, strever med å spise og drikke og eventuelt har blåaktig farge på leppene eller huden (helsenorge.no)

Mer informasjon om barn med feber finner du her

Mer informasjon om vanlige plager hos barn og hvordan disse kan behandles med egenomsorg finner du her.