Legekontoret 27.10.2020

Informasjon om Covid-19/Karantene og legetime

Covid-19 testen var negativ (normal). Til tross for negativ test kan det hende du skal være i karantene. Viser til retningslinjene på www.fhi.no. Du SKAL være i karantene til tross for negativ test, ved feber, nedsatt allmenntilstand eller symptomer til du er helt frisk. Ved milde symptomer og kun sporadisk hoste eller kun lett snue kan karantene opphøres hvis dette er vedvarende over tid. Ta kontakt ved behov for legevurdering, ved forverring, ved behov for sykmelding eller annet. Du skal da be om en telefon eller videokonsultasjon. IKKE MØT PÅ LEGEKONTORET DERSOM DU HAR SYMPTOMER PÅ COVID-19 ELLER ER I KARANTENE