Legekontoret

BLODPRØVER 

Prøver som er rekvirert av sykehuset eller annen lege må tas på St.Olav eller hos rekvirerende lege. Dette er fordi alle som skal ta blodprøver her må på legetime og dette tar av våre legeressurser, slik at ventetid på legetime blir ekstra lang. Vi står midt i en fastlegekrise og må derfor prioritere. 

Dette vil igjen føre til økt trykk på vår egen lab, noe vi ikke har ressurser til.


https://stolav.no/fag-og-forskning/lab/provetaking