Pga dagens situasjon ang Coronavirus har vi inntil videre måtte stenge ned muligheten for online timebestilling på vår nettside. Beklager ulempen, men dette er for å forhindre eventuell smitte på legekontoret. Dersom du kan vente med å bestille deg legetime for årskontroll etc så er dette fint.

Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp time ta kontakt på telefonen. Ber om forståelse for at det kan være lang ventetid på telefonen i disse dager, men vi gjør vårt ytterste for at alle skal komme gjennom innen rimelighetens grenser.

For generell informasjon om coronavirus/ karanteneregler etc sjekk ut www.fhi.no slik at vi får frigjort kapasitet til å behandle og ikke opplyse!