Det er nå store leveringsproblemer av lungebetennelsesvaksine og folkehelseinstituttet har derfor gått ut med hvilke høyrisikogrupper som SKAL prioriteres: Dette er:

* Hivinfeksjon/AIDS

* Stamcelletransplantasjon

* Anatomisk eller funksjonell miltmangel

* Cerebrospinalvæskelekkasje

* B-cellesvikt

* Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)

* Organtransplantasjon

 

Dersom du ikke tilhører disse risikogruppene er det INGEN vits i å ringe legesenteret og spørre om vaksine