Hvis du har oppholdt deg i områder med pågående spredning av koronavirus, eller har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet med koronavirus de siste 14 dager før avtalt time, skal du IKKE møte, men ta telefonisk kontakt med oss.

For oppdatert informasjon om risikoområder sjekk ut www.fhi.no