Vi opplever til stadighet at pasienter selv kjøper glass til avføringsprøver på apoteket og leverer til oss. Dette er noe vi ikke ønsker da flere av glassene inneholder tilsetning og bør taes fra fersk avføring. Glassene må også tilhøre riktig laboratorium i forhold til hvilken prøve legen ønsker tatt. Vi ønsker derfor at alle avventer å ta avføringsprøve til etter de har vært på legetime. Glass utleveres deretter fra legen eller medarbeideren.