Årets influensavaksine har kommet. Vi har drop in tirsdag 22. og onsdag 23.oktober mellom 14.30-15.30.
Vi legger ut flere drop in dager etterhvert.
Dersom disse dagene ikke passer, ta kontakt med oss for timeavtale.
 
 
Influensavaksine anbefales spesielt for:
 
*Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).
*Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
*Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
*Alle fra fylte 65 år
*Barn og voksne med:
diabetes type 1 og 2
kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade
nedsatt immunforsvar
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 
I tillegg anbefales influensavaksine til:
 
*Helsepersonell som har pasientkontakt.
*Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
*Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.