Torunn Hilstad har ferie fra og med 24.juni og tom 19.juli.

Tonje Ringstad har ferie fra og med 24.juni og tom 19.juli

Børge Norberg har ferie fra og med 24.juni og tom 16.aug

Thor Digre har ferie fra og med 15.juli og tom 16.august

Lasse Holanger har ferie fra og med 22.juli og tom 16.aug

Ulrika Berglund har ferie fra og med 24.juni og tom 12.juli